Get Adobe Flash player

This page requires Flash Player version 9.0.124 or higher.The Art of Potential - Training & Coaching:

The Art of Potential coacht mensen op het vrijmaken van potentieel, door talent te versterken en mogelijke belemmeringen op te sporen en uit de weg te ruimen.

The Art of Potential richt zich op:
- persoonlijke ontwikkeling
- creatieve en professionele ontwikkeling
- project begeleiding

The Art of Potential verzorgt begeleiding en coaching
bij vragen zoals:
- wat zijn nu écht mijn krachten en kwaliteiten?
- hoe concretiseer ik mijn dromen en ambities?
- wat zijn mijn persoonlijke blokkades en hoe buig ik ze om?
- hoe zorg ik voor meer ontwikkeling en creativiteit in mijn werk?
- hoe haal ik meer plezier en voldoening uit mijn persoonlijk leven?

Wie:

Celine Brill is de oprichtster en coach van The Art of Potential. In haar persoonlijke en professionele leven heeft ze altijd een groot interesse gehad in zelfontwikkeling en het bewust worden van je eigen talenten. Dit uitte zich in het doorlopen van diverse zelfontwikkelingprogramma's en uiteindelijk in het beroepsmatig begeleiden en coachen van creatief talent.

Ze heeft haar vaardigheden verder geprofessionaliseerd middels de post HBO Beroepsopleiding tot Coach aan de Alba-Academie (CEDEO-erkend). Inmiddels coacht ze mensen binnen en buiten de creatieve sector. Ze gebruikt in haar coaching (onderdelen van) Transactionele Analyse, Neurolinguistisch Programmeren, Visualisaties en Systemisch Werken.

The Art of Potential
Celine Brill
Barentszstraat 222
1013 NT Amsterdam
+31 (0)6 47504 300
info@theartofpotential.nl


Wat:

Persoonlijke ontwikkeling:
Ben je helemaal klaar met het constant 'pleasen' van anderen? Word je geleefd, in plaats dat je zelf de regie hebt over je leven? Of wil je breken met bepaalde patronen, die je belemmeren in wie je echt wilt zijn?

The Art of Potential kijkt samen met jou naar wat je precies wilt bereiken en maakt vervolgens een stappenplan om het gewenste einddoel te realiseren. Via cognitieve en creatieve methodieken kom je erachter hoe je 'het probleem' in stand houdt, hoe je hiermee kan breken en hoe je nieuwe keuzes kan maken.
In een eerste gesprek formuleren we een heldere coachvraag, waarna een traject wordt besproken van een aantal sessies. Het traject wordt afgesloten als de coachvraag is beantwoord en de daarmee samenhangende doelen zijn gerealiseerd.

Professionele ontwikkeling:
Ben je nog wel gelukkig met je huidige baan, of is het tijd je te heroriënteren op de arbeidsmarkt? Zit je met een lastig arbeidsconflict? Of zijn er naar aanleiding van je huidige werk competenties die je graag zou willen ontwikkelen om beter te kunnen functioneren binnen je team?
Tijdens een eerste sessie wordt er een duidelijke coachvraag geformuleerd. Afhankelijk van deze vraag werken we aan zelfreflectie, analyse en competentieontwikkeling, en kijken we naar remmingen en blokkades die invloed hebben op jouw functioneren. The Art of Potential werkt op analytische wijze, maar ook door ervaringsleer, zodat inzichten zowel cognitief als emotioneel worden verankerd. Zo krijg je handvatten om je leven en werk in te richten zoals jij dat wilt.

Training:
The Art of Potential geeft in samenwerking met
drs. Marjan Ypma trainingen in coaching bij gespreksvoering. De coachingsvaardigheden die je tijdens deze trainingen leert zijn in te zetten bij gesprekken tussen bijvoorbeeld stagebegeleider en stagiair, docent en leerling, of leerkracht en ouder.
Tijdens de training leer je onder andere over het communicatieproces, en over hoe je dit kan ombuigen naar een positief resultaat. Vaardigheden als actief luisteren, samenvatten, doorvragen en tot afspraken komen zullen uitgebreid behandeld worden. Ook het geven en ontvangen van feedback is hierbij een belangrijk onderwerp. Je krijgt middels deze training tevens handvatten voor het voeren van een slecht-nieuws-gesprek. De trainingen worden op maat gemaakt en zijn praktisch, interactief en ervaringsgericht.

Creatieve ontwikkeling:
Dien je jouw creatief talent opnieuw te definiëren? Spreek je nog de juiste opdrachtgevers aan? Sta je nog helemaal achter het werk dat je maakt? Of heb je te kampen met het beroemde writers-block?
Via coaching bij The Art of Potential kan je een nieuwe stap zetten in je ontwikkeling en het fine-tunen van je talent. The Art of Potential kijkt samen met jou naar je kansen en mogelijkheden en naar wat je er eventueel van weerhoudt om je op creatief vlak verder te ontwikkelen. In een paar sessies maken we helder welke stappen je als creatief zou kunnen zetten om je op de juiste manier te profileren, te professionaliseren, en een voet tussen de deur te krijgen bij die opdrachtgevers waar jouw werk het meeste thuishoort.

Project begeleiding:
The Art of Potential is tevens actief op het gebied van het begeleiden en het management van (creatieve) projecten.
Als denktank, het organiseren en begeleiden van brainstorms en het opleveren en uitvoeren van concepten op het gebied van fotografie, video en nieuwe media.

Celine Brill, Amsterdam, ontwikkeling, professioneel, creatief, begeleiding, coach, coaching, trainer, training, potentieel, loopbaanbegeleiding, leiderschap, zelfreflectie, zelfonderzoek, re-organisatie, zelfvertrouwen, balans, opsporen